U bent hier

Bekendmakingen

Op deze pagina vind je de bekendmakingen van alle verordeningen en reglementen die gelden op het grondgebied van Rotselaar.

Deze treden in werking de vijfde dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is in de beslissing.

Bekendmakingen

Bekendmakingsdatum Bijlage Besluit Categorie
13 apr 2021 Politieverordening-Tijdelijk parkeerverbod-Smidsestraat 4 College 12 april 2021 Politieverordening
13 apr 2021 Politieverordening-Tijdelijke verkeersregeling-Molenbaan-Proefopstelling parkeerverbod-Verlenging College 12 april 2021 Politieverordening
13 apr 2021 Politieverordening-Tijdelijke verkeersregeling-Torenstraat-VBS De Klinker-verplaatsen parkeerplaats personen met een beperking College van Burgemeester en schepenen 12 april 2021 Politieverordening
1 apr 2021 Politieverordening betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen - Goedkeuring GR 30/03/2021 Politieverordening
31 mrt 2021 Politieverordening - Tijdelijk parkeerverbod - Leuvensebaan 25 - 12 april 2021 tot en met 23 april 2021 College 29 maart 2021 Politieverordening
17 mrt 2021 Politieverordening - Tijdelijk parkeerverbod - Provinciebaan 17-19 op 18 maart 2021 College 15 maart 2021 Politieverordening
8 mrt 2021 Wijziging algemeen politiereglement - verwijdering affiches onbewoonbaar- en ongeschiktheidsverklaring - gecoördineerde versie GR 2/3/2021 Reglement
2 mrt 2021 Gebruikersreglement bibliotheek EBS-netwerk RVB AGB 25/02/2021 Reglement
16 feb 2021 Bekendmaking afwijking meldings-/vergunningsplicht n.a.v. civiele noodsituatie m.b.t. de volksgezondheid Agentschap Zorg en Gezondheid Bekendmaking vaccinatiecentrum
11 feb 2021 Politieverordening - tijdel verkeersregl - Leuvensebaan eenrichtingsverkeer tss kruispunt Stationsstr en Torenstr, Politieverordening - Tijdelijke verkeersregeling - Molenbaan - proefopstelling parkeerverbod College 08/02/2021 Verordening
29 jan 2021 Inspraak- en participatiereglement lokaal bestuur Rotselaar: goedkeuring , Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - Aanpassen snelheidslimiet in omgeving station Rotselaar - goedkeuring , Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - verboden toegang Rodesevoetpad voor motorvoertuigen en motorfietsen, Goedkeuring aanpassing belastingreglement op de afgifte van administratieve stukken 2020 2025 GR 26/01/2021 Reglement
21 jan 2021 Controle en handhaving van de quarantaineverplichting met het oog op de beheersing en bestrijding van de COVID-19 pandemie Besluit van de burgemeester 21/01/2021 Verordening
14 jan 2021 Politieverordening - Tijdelijk parkeerverbod - Vijfde Liniestraat 12 - 16 januari 2021, Politieverordening - Tijdelijke verkeersregeling - Dubbelrichtingverkeer Abdijlaan - 11 januari 2021 tot en met 30 april 2021 College 11/01/2021 Verordening
30 dec 2020 Politieverordening Tijdelijk parkeerverbod Smidsestraat 2-4 en 5 januari 2021 College van burgemeester en schepenen Verordening
18 dec 2020 Aanpassing meerjarenplan 2020-2025-01 deel OCMW - vaststelling RMW 15/12/2020 Besluit beleidsdocument
18 dec 2020 Huishoudelijk reglement kinderdagverblijf De Hummeltjes - herziening , Reglement betreffende de vaststelling van de bijdrage van de cliënt voor hulp van de thuisdiensten - goedkeuring RMW 15/12/2020 Reglement
18 dec 2020 Aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van het autonoom gemeentebedrijf Rotselaar - goedkeuring , Aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025-01 van de gemeente - vaststelling , Aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025-01 van het OCMW - goedkeuring GR 15/12/2020 Besluit beleidsdocument
18 dec 2020 Definitieve vaststelling verordening woonparkgebieden GR 15/12/2020 Verordening
18 dec 2020 Gemeentelijke basisscholen Rotselaar - Schoolraad - verkiezingsreglement onderdeel personeel - goedkeuring , Gemeentelijke basisscholen Rotselaar - Schoolraad - verkiezingsreglement onderdeel ouders - goedkeuring GR 15/12/2020 Reglement
18 dec 2020 Aanpassingen van het meerjarenplan 2020-2025 van het autonoom gemeentebedrijf Rotselaar - vaststelling RVB AGB 14/12/2020 Besluit beleidsdocument
10 dec 2020 Contantbelasting afval Gemeenteraad 27 oktober 2020 Bekendmaking beslissing
7 dec 2020 Reglement Projectsubsidie Vrije Tijd Gemeenteraad 24/11/2020 Reglement
30 nov 2020 Schoolreglement GBS Heikant Gemeenteraad 24/11/2020 Reglement
23 nov 2020 politiebesluit van de gouverneur tot opheffing van het captatieverbod op water van 5 augustus 2020 Gouverneur 23/11/2020 Politieverordening
20 nov 2020 Politiebesluit houdende het verbod op vuurwerk, verbranding in open lucht en het gebruik van pyrotechnische artikelen Gouverneur 19/11/2020 Politieverordening
16 nov 2020 Organisatie vergaderingen gemeenteraad, raad voor maatschappelijk welzijn en raadscommissies - digitaal Burgemeester 16 november 2020 Verordening
4 nov 2020 politiebesluit van de gouverneur met betrekking tot de mondmaskerplicht, take-away en huis-aan-huisactivite Gouverneur 04/11/2020 Politieverordening
30 okt 2020 Besluit mondmaskerplicht Gouverneur 29/10/2020 Politieverordening
28 okt 2020 Signalisatievergunning ledschermen Burgemeester 12/08/2020 Verordening
20 okt 2020 Politieverordening - Tijdelijk parkeerverbod - Klein Byt - Kerkstraat 18 College 12 oktober 2020 Politieverordening
19 okt 2020 Organisatie gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn - fysieke vergadering achter gesloten deuren en met audiovisuele Burgemeester - 19 oktober 2020 Verordening
14 okt 2020 Affiche bekendmaking beslissing, Herziening van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening_Plan-MER-screening, Beslissing plan-MER-plicht gemeentelijke stedenbouwkundige verordening Omgeving Vlaanderen 14/10/2020 Bekendmaking beslissing
14 okt 2020 Politiebesluit van de gouverneur van de Provincie Vlaams-Brabant betreffende kantines van sportclubs Gouverneur 14/10/2020 Politieverordening
9 okt 2020 Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - Fietszone Werchter, Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - beperkt eenrichtingsverkeer Oorzaakveldpad Gemeenteraad 29/09/2020 Reglement
9 sep 2020 Politieverordening - Tijdelijke verkeersregeling - N19 - Aarschotsesteenweg - 50 km/u College 7 september 2020 Politieverordening
28 aug 2020 Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - Instellen snelheidslimiet max 50 km/u op N19 van km 51.8 tot km 51, Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - Verkeer Steenweg op Wijgmaal (Wijgmaalbroek) - plaatsing bord F99c, Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - Invoeren bebouwde kom Vlasselaar Gemeenteraad 25/08/2020 Reglement
21 aug 2020 Coronacrisis COVID-19 - Politieverordening - Openingsuur nachtwinkels - goedkeuring Burgemeester - 21 augustus 2020 Verordening
6 aug 2020 Politiebesluit van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant betreffende het verbod om water te capteren uit waterlopen Gouverneur 6 augustus 2020 Politieverordening
30 jul 2020 Coronacrisis COVID-19 - Verplichting tot het dragen van een mondmasker voor alle bezoekers van de recyclageparken Burgemeester 29 juli 2020 Verordening
24 jul 2020 Politieverordening: Aanvullende maatregelen ter bestrijding van het coronavirus COVID-19 Burgemeester 24 juli 2020 Politieverordening
8 jul 2020 Advies van de gemeenteraad Rotselaar over de jaarrekening 2019 van het Autonoom Gemeentebedrijf Rotselaar Gemeenteraad 30 juni 2020 Besluit beleidsdocument
22 jun 2020 Organisatie gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn - fysieke vergadering achter gesloten deuren en met live audio Burgemeester 22 juni 2020 Politieverordening
16 jun 2020 Politieverordening - Tijdelijk parkeerverbod - Kerkstraat aan het oud gemeentehuis, Politieverordening - Tijdelijke verkeersregeling - Sint Jansstraat, Politieverordening - Plaatsen infozuilen voor Rock Werchter zomerbar College 15/06/2020 Politieverordening
15 jun 2020 Organisatie gemeenteraadscommissie Financiën - achter gesloten deuren - op digitale wijze en met live streaming Burgemeester 15/06/2020 Besluit beleidsdocument
11 jun 2020 Politieverordening - Tijdelijke verkeersregeling - Heropening horeca zaken College 08/06/2020 Politieverordening
4 jun 2020 Belastingreglement op de openbare markten 2020-2025: wijziging datum van inwerkingtreding naar 1 januari 2021 GR 26/05/2020 Reglement
4 jun 2020 Belastingreglement op de standplaatsen op openbare kermissen 2020-2025: wijziging datum van inwerkingtreding naar 1 januari 2021 GR 26/05/2020 Reglement
2 jun 2020 Uitbreiding captatieverbod Gouverneur 29/05/2020 Politieverordening
25 mei 2020 Besluit van de Gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant houdende tijdelijke beperkingen op het gebruik van het water Gouverneur 22/05/2020 Politieverordening
20 mei 2020 Captatieverbod ecologisch kwetsbare waterlopen Gouverneur 20/05/2020 Politieverordening

Pagina's