U bent hier

Bekendmakingen

Op deze pagina vind je de bekendmakingen van alle verordeningen en reglementen die gelden op het grondgebied van Rotselaar.

Deze treden in werking de vijfde dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is in de beslissing.

Ben je het niet eens met een beslissing van de gemeente of het OCMW? Dan kun je een klacht indienen. Meer informatie daarover vind je via de website van het Vlaams Agentschap Binnenlands Bestuur.

Bekendmakingen

Bekendmakingsdatum Bijlage Besluit Categorie
26 jan 2023 Politieverordening-Tijdelijk parkeerverbod-Kerkstraat 34-maandag 6 februari 2023 College van burgemeester en schepenen van 23 januari 2023 Politieverordening
19 jan 2023 Politieverordening-Tijdelijk parkeerverbod-Marc Muntenplein - maandag 23 januari 2023 College van burgemeester en schepenen van 16 januari 2023 Politieverordening
19 jan 2023 Poltieverordening-Tijdelijk parkeerverbod-Kerkstraat 26-dinsdag 31 januari 2023 College van burgemeester en schepenen van 16 januari 2023 Politieverordening
19 jan 2023 Politieverordening-Tijdelijk parkeerverbod-Kerkstraat 18 College van burgemeester en schepenen van 16 januari 2023 Politieverordening
10 jan 2023 Politieverordening-Tijdelijk parkeerverbod-Steenweg op Nieuwrode 36 - zaterdag 21 januari 2023 College van burgemeester en schepenen van 9 januari 2023 Politieverordening
29 dec 2022 Huishoudelijk reglement speelpleinwerking 'De Schavuit' 2023 College van burgemeester en schepenen van 28 december 2022 Reglement
29 dec 2022 Politieverordening-Tijdelijk parkeerverbod-Vijfde Liniestraat 22-op toegang tot oprit aan nummer 27 te garanderen College van burgemeester en schepenen van 28 december 2022 Politieverordening
29 dec 2022 Politieverordening-Tijdelijk parkeerverbod in functie van verhuis-Aarschotsesteenweg 106 College van burgemeester en schepenen van 28 december 2022 Politieverordening
29 dec 2022 Politieverordening-Tijdelijk parkeerverbod-Vijfde Liniestraat vanaf het kruispunt met de Bergstraat tot Vijfde Liniestraat 27 College van burgemeester en schepenen van 28 december 2022 Politieverordening
29 dec 2022 Politieverordening-Tijdelijk parkeerverbod-Veilig werftransport Tweebruggenstraat en Sint Jansstraat maand januari 2023 College van burgemeester en schepenen van 28 december 2022 Politieverordening
22 dec 2022 Goedkeuring van de aanpassing van het belastingreglement op verwaarloosde woningen en gebouwen Gemeenteraad van 20 december 2022 Reglement
22 dec 2022 Goedkeuring van de aanpassing van het belastingreglement op leegstaande woningen en gebouwen Gemeenteraad van 20 december 2022 Reglement
22 dec 2022 Goedkeuring van de aanpassing van het belastingreglement op tweede verblijven Gemeenteraad van 20 december 2022 Reglement
22 dec 2022 Goedkeuring van de aanpassing van het belastingreglement op omgevingsvergunningen Gemeenteraad van 20 december 2022 Reglement
22 dec 2022 Aanpassing belastingreglement op de afgifte van administratieve stukken Gemeenteraad van 20 december 2022 Reglement
22 dec 2022 Reglement terbeschikkingstelling gemeentelijke schoolsportzalen Rotselaar-goedkeuring Gemeenteraad van 20 december 2022 Reglement
22 dec 2022 Goedkeuring wedstrijdreglement-eindejaarsactie 'Hier is't te doen' 2022-2023 ism provincie Vlaams-Brabant Gemeenteraad van 20 december 2022 Reglement
22 dec 2022 Uitleenreglement - Uitleendienst gemeente Rotselaar - goedkeuring Gemeenteraad van 20 december 2022 Reglement
22 dec 2022 Aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (2022.01) van het gedeelte OCMW - goedkeuring Gemeenteraad van 20 december 2022 Besluit beleidsdocument
22 dec 2022 Aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (2022.01) van de gemeente - vaststelling Gemeenteraad van 20 december 2022 Besluit beleidsdocument
22 dec 2022 Aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (2022.01) van het autonoom gemeentebedrijf Rotselaar - goedkeuring Gemeenteraad van 20 december 2022 Besluit beleidsdocument
22 dec 2022 Aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (2022.01) van het gedeelte OCMW Raad voor maatschappelijk welzijn van 20 december 2022 Bekendmaking beslissing
22 dec 2022 Reglement ter bestrijding van kinderkansarmoede - goedkeuring Raad voor maatschappelijk welzijn van 20 december 2022 Reglement
22 dec 2022 Reglement ter bevordering van de maatschappelijke participatie en sociale activering-goedkeuring Raad voor maatschappelijk welzijn van 20 december 2022 Reglement
22 dec 2022 Reglement opvoeder(s) met kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte - goedkeuring Raad voor maatschappelijk welzijn van 20 december 2022 Reglement
21 dec 2022 Politieverordening-Tijdelijke opstelling-Parkeerplaats voor personen met een beperking-Vleugtweg omwille van werken in Eektstr. College van burgemeester en schepenen van 19 december 2022 Politieverordening
21 dec 2022 Politieverordening-Parkeerplaats voor deelwagen-Sint Jansstraat ter hoogte van nr 114 - van 20 dec 2022 tem 31 mei 2023 College van burgemeester en schepenen van 19 december 2022 Politieverordening
20 dec 2022 Aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (2022.01) van het autonoom gemeentebedrijf Rotselaar - vaststelling Raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf van 15 december 2022 Bekendmaking beslissing
20 dec 2022 Goedkeuring tarieven activiteiten sportpromotie 2023 Raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf van 15 december 2022 Bekendmaking beslissing
20 dec 2022 Reglement zwemzone en zwempaviljoen 'de Plas' Rotselaar Raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf van 15 december 2022 Bekendmaking beslissing
20 dec 2022 Vaststelling verkoopprijzen dienst Toerisme 2023 en aanpassing openingsuren RWX Raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf van 15 december 2022 Bekendmaking beslissing
20 dec 2022 Tarieven cateringprijzen bibactiviteiten GC 'de Mena' Raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf van 15 december 2022 Bekendmaking beslissing
20 dec 2022 Tarieven cateringprijzen VERDIEP2 GC 'de Mena' Raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf van 15 december 2022 Bekendmaking beslissing
15 dec 2022 Aanwijzing woningcontroleurs gemeente Rotselaar Burgemeester 12 december 2022 Bekendmaking beslissing
15 dec 2022 Politieverordening-Tijdelijk parkeerverbod-Aarschotsesteenweg 106-zaterdag 28 januari 2023 College van burgemeester en schepenen van 12 december 2022 Politieverordening
7 dec 2022 Politieverordening-Tijdelijke verkeersregeling-Wijziging voorrangsregeling kruispunt Astridstraat-Melkerijstraat College van burgemeester en schepenen 5 december 2022 Politieverordening
1 dec 2022 Fietspolicy als bijlage bij het arbeidsreglement van het personeel ter bevordering van de fietsmobiliteit Raad voor maatschappelijk welzijn 29 november 2022 Reglement
1 dec 2022 Goedkeuring retributiereglement op werken aan nutsvoorziening op gemeentelijk openbaar domein 2023-2025 Gemeenteraad 29 november 2022 Reglement
1 dec 2022 Aanpassing schoolreglement gemeentescholen Rotselaar - goedkeuring , Schoolreglement gemeentelijke basisscholen Rotselaar Gemeenteraad 29 november 2022 Reglement
1 dec 2022 Contantbelastingreglement voor de inzameling van huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval aanslagjaar 2023 tem 2025 Gemeenteraad 29 november 2022 Reglement
1 dec 2022 Fietspolicy als bijlage bij het arbeidsreglement van het personeel ter bevordering van de fietsmobiliteit Gemeenteraad 29 november 2022 Reglement
1 dec 2022 Besluit tot vaststelling van de bijzondere politieverordening betreffende de GAS geldboetes voor beperkte snelheidsovertredingen, Bijzondere politieverordening betreffende GAS5 voor beperkte snelheidsovertredingen Gemeenteraad 29 november 2022 Reglement
18 nov 2022 Beleidsmatig gewenste ontwikkeling Woonzoneringsplan Gemeenteraad 25 oktober 2022 Besluit beleidsdocument
16 nov 2022 Politieverordening-Tijdelijk parkeerverbod-Sint Jansstraat 74-76 van di 15 november 2022 tem di 31 januari 2023 College van burgemeester en schepenen van 14 november 2022 Politieverordening
28 okt 2022 Bekendmaking openbaar onderzoek Provinciaal Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant en milieueffectenrapportage Provincie Vlaams-Brabant Openbaar onderzoek
14 okt 2022 Besluit provinciegouverneur - Opheffingsbesluit Besluit provinciegouverneur - Opheffingsbesluit Bekendmaking beslissing
12 okt 2022 Politieverordening-Proefopstelling-Parkeerplaats voor personen met een beperking-GBS Het Nest-Steenweg op Nieuwrode 43 College van burgemeester en schepenen van 10 oktober 2022 Politieverordening
22 sep 2022 Politieverordening-Proefopstelling-Kortparkeren-Kerkstraat 3-van maandag 26 september 2022 tem vrijdag 31 maart 2023 College van burgemeester en schepenen van 19 september 2022 Politieverordening
15 sep 2022 Politieverordening-Tijdelijke verkeersregeling-proef veilige schoolomgeving VBS De Klinker-tijdelijk parkeerverbod Torenhoflaan College van burgemeester en schepenen van 12 september 2022 Politieverordening
14 sep 2022 Informatie openbaar onderzoek ontwerpvisie woonzoneringsplan, Ontwerpvisie woonzoneringsplan Openbaar onderzoek ontwerpvisie woonzoneringsplan Openbaar onderzoek

Pagina's