U bent hier

Bekendmakingen

Op deze pagina vind je de bekendmakingen van alle verordeningen en reglementen die gelden op het grondgebied van Rotselaar.

Deze treden in werking de vijfde dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is in de beslissing.

Bekendmakingen

Bekendmakingsdatum Bijlage Besluit Categorie
14 jul 2021 Politieverordening tijdelijke verkeersregeling Streekveld (21 en 22 augustus 2021) College van burgemeester en schepenen 9 juli 2021 Politieverordening
14 jul 2021 Politieverordening speelstraat Verdedigingsweg College van burgemeester en schepenen 9 juli 2021 Politieverordening
14 jul 2021 Politieverordening speelstraat Gildenstraat College van burgemeester en schepenen 9 juli 2021 Politieverordening
2 jul 2021 Verplichting tot het dragen mondmasker voor alle uitbaters, personeel en bezoekers van ambulante handel en openbare markten Burgemeester 02/07/2021 Verordening
1 jul 2021 Gemeente en OCMW Rotselaar - Jaarrekening 2020 - vaststelling deel gemeente en goedkeuring deel OCMW, Jaarrekening 2020 - Centraal Kerkbestuur Rotselaar en Centraal Kerkbestuur Tremelo (parochie Ninde) - advies, Goedkeuring jaarrekening 2020 deel vennootschapsboekhouding en advies over jaarrekening 2020 deel BBC-boekhouding AGB GR 29/06/2021 Besluit beleidsdocument
1 jul 2021 Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - Parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen, Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - Parkeerplaatsen voorbehouden voor deelwagens, Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - Molenbaan - Instellen parkeerverbod, Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - Torenstraat - De Klinker - Verplaatsen parkeerplaats pers beperking, Aanvullend regl - snelheidsregimes zone 30 en 50 in Molenstr, Kwellenbergstr, Astridstr, Spoorwegstr, Melkerijstr en Grensstr, Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - Verkeer in de Grensstraat - plaatsen verkeersbord F99c en F101c, Aanvullend regl - Verkeer in de Melkerijstraat tss de Astridstr en de Spoorwegstr toegelaten bestuurders van een speed pedelec, Aanvullend regl - Verkeer in de Spoorwegstr tss de Astridstr en de Melkerijstr toegelaten bestuurders speed pedelec GR 29/06/2021 Reglement
1 jul 2021 Personeel - Reglement structureel telewerk (bijlage bij het arbeidsreglement) - goedkeuring GR 29/06/2021 Reglement
1 jul 2021 Vaststelling Jaarrekening 2020 - deel OCMW RMW 29/06/2021 Besluit beleidsdocument
1 jul 2021 Personeel - Reglement structureel telewerk (bijlage bij het arbeidsreglement) - goedkeuring RMW 29/06/2021 Reglement
30 jun 2021 Rechtspositieregeling voor personeel van het OCMW - vaststelling RMW 29/06/2021 Reglement
30 jun 2021 Uitleenreglement - Uitleendienst gemeente Rotselaar - goedkeuring GR 29/06/2021 Reglement
30 jun 2021 Rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel - vaststelling GR 29/06/2021 Reglement
29 jun 2021 Vaststelling Jaarrekening BBC 2020 AGB Rotselaar AGB RVB 24 juni 2021 Besluit beleidsdocument
29 jun 2021 Tarievenreglement 'de Plas' AGB RVB 24 juni 2021 Reglement
24 jun 2021 Veiligheidsbesluit inzake rook- en vuurverbod in bossen en natuurgebieden Besluit Agentschap voor Natuur en Bos Politieverordening
8 jun 2021 Veiligheidsbesluit rook- en vuurverbod_Agentschap voor Natuur en Bos Besluit Agenschap voor Natuur en Bos Politieverordening
8 jun 2021 Opheffing gouverneursbesluit - aanvullende maatregelen in de strijd tegen COVID-19 Besluit gouverneur Politieverordening
3 jun 2021 Bericht openbaar onderzoek - rooilijnplan van voetweg nr. 130, Plan voetweg nr. 130, Uittreksel gemeenteraad van 25/5/2021 - Voorlopige vaststelling van de rooilijn ikv verplaatsing deel van voetweg nr. 130 Openbaar onderzoek - rooilijnplan van voetweg nr. 130 Openbaar onderzoek
27 mei 2021 Goedkeuring ontwerp huishoudelijk reglement schoolraad GR 25/05/2021 Reglement
27 mei 2021 Politieverordening UCI Road World Championship Flanders 2021 - veiligheid van evenementen GR 25/05/2021 Verordening
12 mei 2021 Reglementering terbeschikkingstelling culturele infrastructuur RVB AGB 6/5/2021 Reglement
6 mei 2021 Politieverordening - Tijdelijk parkeerverbod - heropening horeca zaken 8 mei 2021 CBS 03/05/2021 Verordening
30 apr 2021 EcoWerf - Retributiereglement inzameling asbest aan huis - goedkeuring GR 27/04/2021 Reglement
27 apr 2021 Politieverordening - tijdelijk parkeerverbod - Mammobiel - Wezemaalplein en Werchterplein - 12 mei tot en met 27 mei 2021, Politieverordening - Tijdelijk parkeerverbod - Marc Muntenplein - 19 mei 2021, Politieverordening - Tijdelijke verkeersregeling - autovrije schooldag - 6 mei 2021, Politieverordening - Tijdelijk parkeerverbod - Vleugtweg 3A - 1 mei 2021, Politieverordening - Tijdelijk parkeerverbod - Pastorijstraat 2B - 27 en 28 april 2021, Politieverordening - Tijdelijk parkeerverbod - Pastorijstraat 13 - 27 april 2021, Politieverordening - Tijdelijke verkeersregeling - heropening horeca zaken - 8 mei 2021 CBS 26/04/2021 Verordening
1 apr 2021 Politieverordening betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen - Goedkeuring GR 30/03/2021 Politieverordening
31 mrt 2021 Politieverordening - Tijdelijk parkeerverbod - Leuvensebaan 25 - 12 april 2021 tot en met 23 april 2021 College 29 maart 2021 Politieverordening
17 mrt 2021 Politieverordening - Tijdelijk parkeerverbod - Provinciebaan 17-19 op 18 maart 2021 College 15 maart 2021 Politieverordening
8 mrt 2021 Wijziging algemeen politiereglement - verwijdering affiches onbewoonbaar- en ongeschiktheidsverklaring - gecoördineerde versie GR 2/3/2021 Reglement
2 mrt 2021 Gebruikersreglement bibliotheek EBS-netwerk RVB AGB 25/02/2021 Reglement
16 feb 2021 Bekendmaking afwijking meldings-/vergunningsplicht n.a.v. civiele noodsituatie m.b.t. de volksgezondheid Agentschap Zorg en Gezondheid Bekendmaking vaccinatiecentrum
11 feb 2021 Politieverordening - tijdel verkeersregl - Leuvensebaan eenrichtingsverkeer tss kruispunt Stationsstr en Torenstr, Politieverordening - Tijdelijke verkeersregeling - Molenbaan - proefopstelling parkeerverbod College 08/02/2021 Verordening
29 jan 2021 Inspraak- en participatiereglement lokaal bestuur Rotselaar: goedkeuring , Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - Aanpassen snelheidslimiet in omgeving station Rotselaar - goedkeuring , Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - verboden toegang Rodesevoetpad voor motorvoertuigen en motorfietsen, Goedkeuring aanpassing belastingreglement op de afgifte van administratieve stukken 2020 2025 GR 26/01/2021 Reglement
21 jan 2021 Controle en handhaving van de quarantaineverplichting met het oog op de beheersing en bestrijding van de COVID-19 pandemie Besluit van de burgemeester 21/01/2021 Verordening
30 dec 2020 Politieverordening Tijdelijk parkeerverbod Smidsestraat 2-4 en 5 januari 2021 College van burgemeester en schepenen Verordening
18 dec 2020 Aanpassing meerjarenplan 2020-2025-01 deel OCMW - vaststelling RMW 15/12/2020 Besluit beleidsdocument
18 dec 2020 Huishoudelijk reglement kinderdagverblijf De Hummeltjes - herziening , Reglement betreffende de vaststelling van de bijdrage van de cliënt voor hulp van de thuisdiensten - goedkeuring RMW 15/12/2020 Reglement
18 dec 2020 Aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van het autonoom gemeentebedrijf Rotselaar - goedkeuring , Aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025-01 van de gemeente - vaststelling , Aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025-01 van het OCMW - goedkeuring GR 15/12/2020 Besluit beleidsdocument
18 dec 2020 Definitieve vaststelling verordening woonparkgebieden GR 15/12/2020 Verordening
18 dec 2020 Gemeentelijke basisscholen Rotselaar - Schoolraad - verkiezingsreglement onderdeel personeel - goedkeuring , Gemeentelijke basisscholen Rotselaar - Schoolraad - verkiezingsreglement onderdeel ouders - goedkeuring GR 15/12/2020 Reglement
18 dec 2020 Aanpassingen van het meerjarenplan 2020-2025 van het autonoom gemeentebedrijf Rotselaar - vaststelling RVB AGB 14/12/2020 Besluit beleidsdocument
10 dec 2020 Contantbelasting afval Gemeenteraad 27 oktober 2020 Bekendmaking beslissing
7 dec 2020 Reglement Projectsubsidie Vrije Tijd Gemeenteraad 24/11/2020 Reglement
30 nov 2020 Schoolreglement GBS Heikant Gemeenteraad 24/11/2020 Reglement
23 nov 2020 politiebesluit van de gouverneur tot opheffing van het captatieverbod op water van 5 augustus 2020 Gouverneur 23/11/2020 Politieverordening
20 nov 2020 Politiebesluit houdende het verbod op vuurwerk, verbranding in open lucht en het gebruik van pyrotechnische artikelen Gouverneur 19/11/2020 Politieverordening
16 nov 2020 Organisatie vergaderingen gemeenteraad, raad voor maatschappelijk welzijn en raadscommissies - digitaal Burgemeester 16 november 2020 Verordening
30 okt 2020 Besluit mondmaskerplicht Gouverneur 29/10/2020 Politieverordening
28 okt 2020 Signalisatievergunning ledschermen Burgemeester 12/08/2020 Verordening
20 okt 2020 Politieverordening - Tijdelijk parkeerverbod - Klein Byt - Kerkstraat 18 College 12 oktober 2020 Politieverordening
19 okt 2020 Organisatie gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn - fysieke vergadering achter gesloten deuren en met audiovisuele Burgemeester - 19 oktober 2020 Verordening

Pagina's