U bent hier

Drankvergunning aanvragen

Maak een afspraak

Wat?

Horeca-uitbaters die drank schenken zijn verplicht om een drankvergunning aan te vragen. De aanvraag voor een drankvergunning kun je hier downloaden. Bij de aanvraag moet je de nodige attesten voegen. Die worden vermeld op het aanvraagformulier.

Alle toekomstige uitbaters van publieke inrichtingen (vaste drankslijterijen) en reizende drankslijterijen (bijvoorbeeld tapwagen, boten, treinen,…) die van plan zijn gegiste en sterke dranken te schenken, moeten een drankvergunning hebben. Een drankvergunning geeft de uitbater de toestemming om gegiste dranken (dranken met een alcoholpercentage van minder dan 22°) en sterke dranken (meer dan 22°) te schenken in publieke inrichtingen als cafés, snackbars, restaurants,…

Voorwaarden

Om een vergunning te krijgen, moet je voldoen aan alle andere reglementering die van toepassing is op de uitbating van een drankgelegenheid:

 • De drankgelegenheid is gelegen op grondgebied Rotselaar;
 • Een stedenbouwkundig vergunde inrichting of een goedgekeurde reizende inrichting hebben;
 • Aan de moraliteitsvoorwaarden voldoen;
 • Met de brandveiligheid in orde zijn (Opgelet: de brandweer doet de controle niet gratis): download hier het aanvraagformulier.
 • Aan de hygiënische voorwaarden voldoen.

Hoe aanvragen?

Een drankvergunning moet minimum 6 weken voor opening/vervaldatum aangevraagd worden via een (online) aanvraagformulier. Het aanvraagformulier dien je samen met onderstaande documenten in bij de dienst Lokale Economie, via e-mail of per post.

Welke documenten heb je nodig?

 • Ingevuld aanvraagformulier: download hier het aanvraag formulier.
 • Kopie voor- en achterzijde identiteitskaart(en) van de aanvrager-uitbater, eventuele helper-tapper(s) en eventueel inwonende personen (op adres van de horecazaak) die niet deelnemen aan de uitbating.
 • Moraliteitsattest (uitreksel strafregister gereglementeerde activiteit (art. 596.1 sv), aanvragen via E-loket of dienst Bevolking) van hoofd- en helper(s)/tapper(s).
 • Bewijs verzekering objectieve aansprakelijkheid bij brand en ontploffing (wet van 30 juli 1979) - vraag dit na bij uw verzekeraar.
 • Positief controlecertificaat, niet ouder dan vijf jaar, voor de elektrische laagspanningsinstallatie
 • Exploitatievergunning.

Kostprijs

Gratis (met uitzondering van de brandcontrole).

Reglement

Wet van 28 december 1983 betreffende het verstrekken van sterke drank en betreffende het vergunningsrecht. Wet van 15 december 2005 houdende administratieve vereenvoudiging.

Maak een afspraak