Overlijden aangeven

Maak een afspraak

Wat?

Een overlijdensaangifte is de registratie van het overlijden van een persoon. De vaststelling van het overlijden gebeurt door een dokter. De dokter stelt een overlijdensattest op. Het overlijden moet zo snel mogelijk worden aangegeven in de gemeente waar de persoon is overleden. In de praktijk gebeurt dit meestal door een begrafenisondernemer in opdracht van de familie.

Procedure

Je geeft het overlijden aan via burgerlijke.stand@rotselaar.be. Er wordt een akte van overlijden opgemaakt, wat het officiële bewijsstuk van het overlijden is.

Wat meebrengen of meesturen via mail?

Bij de aangifte van het overlijden moet je volgende documenten toevoegen:

  • Overlijdensattest dat de dokter heeft geschreven.
  • Identiteitskaart van de overledene.
  • Identiteitskaart van de aangever.
  • Trouwboekje van de overledene.
  • Rijbewijs van de overledene.
  • In voorkomend geval de volmacht aan de begrafenisondernemer.
  • Indien de begrafenis in een andere gemeente plaatsvindt: de toelating tot begraven of bijzetting van de andere gemeente.

Bij een verdacht of gewelddadig overlijden voegt u volgende extra documenten toe:

  • Proces-verbaal van een officier van de politie.
  • Toelating tot begraven of crematie van de procureur des Konings.

De dienst Burgerlijke Stand controleert zelf of er een laatste wilsbeschikking werd geregistreerd. Je hoeft zelf geen attest mee te brengen.

Kostprijs?

De digitale opmaak van een overlijdensakte is kosteloos.

Maak een afspraak