U bent hier

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Zittingen van de raad voor maatschappelijk welzijn

De raad voor maatschappelijk welzijn vergadert ten minste tienmaal per jaar, éénmaal per maand (behalve in juli). De openbare zitting volgt telkens aansluitend op de gemeenteraad en vindt plaats in GC ‘de Mena’ op de tweede verdieping.

Audioverslagen  Agenda, verslagen en besluitenlijst

 • Maandag 6 januari 2020
 • Dinsdag 28 januari 2020
 • Dinsdag 18 februari 2020 (geannuleerd)
 • Dinsdag 31 maart 2020 (geannuleerd)
 • Dinsdag 21 april 2020 (met gesloten deuren en digitaal) - zittingsverslag
 • Dinsdag 26 mei 2020 (met gesloten deuren)
 • Dinsdag 30 juni 2020
 • Dinsdag 25 augustus 2020
 • Dinsdag 29 september 2020
 • Dinsdag 27 oktober 2020
 • Dinsdag 24 november 2020
 • Dinsdag 15 december 2020

Wijzigingen in de planning zijn altijd mogelijk maar worden tijdig aangepast en aangekondigd op de website en openbare plaatsen.

De raad voor maatschappelijk welzijn (RMW) bestaat uit dezelfde leden als de gemeenteraad: 25 raadsleden, de burgemeester en schepenen inbegrepen. 
De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn is Bart De Vos (N-VA).

Taken

 • Bepaalt het beleid van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW)
 • Stelt reglementen vast
 • Stelt beleidsrapporten van gemeente en OCMW vast
 • Keurt beheersovereenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten goed