U bent hier

Gemeenteraad

Samenstelling Gemeenteraad

Informatie en contact.

Zittingen van de gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert ten minste tienmaal per jaar, éénmaal per maand (behalve in juli). De openbare zitting is doorgaans op dinsdagavond om 20 uur in GC ‘de Mena’ op de tweede verdieping.
Aansluitend vindt de Raad voor Maatschappelijk Welzijn plaats.

Audioverslagen  Agenda, verslagen, besluitenlijst

 • Maandag 6 januari 2020
 • Dinsdag 28 januari 2020
 • Dinsdag 18 februari 2020 (geannuleerd)
 • Dinsdag 31 maart 2020 (geannuleerd)
 • Dinsdag 21 april 2020 (met gesloten deuren en digitaal) - zittingsverslag
 • Dinsdag 26 mei 2020 (met gesloten deuren)
 • Dinsdag 30 juni 2020
 • Dinsdag 25 augustus 2020
 • Dinsdag 29 september 2020
 • Dinsdag 27 oktober 2020
 • Dinsdag 24 november 2020
 • Dinsdag 15 december 2020

Wijzigingen in de planning zijn altijd mogelijk maar worden tijdig aangepast en aangekondigd op de website en openbare plaatsen.

De gemeenteraad bestaat uit 25 raadsleden, de burgemeester en schepenen inbegrepen. De raadsleden zijn rechtstreeks verkozen door de kiezers in de gemeente. De gemeenteraad wordt om de zes jaar geheel vernieuwd.

De gemeenteraadsleden zetelen tegelijkertijd ook in de raad voor maatschappelijk welzijn. De voorzitter van de gemeenteraad is van rechtswege de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn. Dit wordt bepaald in het decreet Lokaal Bestuur.

Voorzitter van de gemeenteraad is Bart De Vos (N-VA).

Betrokkenheid bij het beleid: adviseer het beleid en word lid van een van de adviesraden of stel je vraag aan de gemeenteraad via het vragenhalfuurtje.

Taken

 • Stelt de schepenen van het college aan
 • Stelt reglementen en verordeningen op
 • Voert belastingen in
 • Keurt het budget en de rekening van de gemeente goed
 • Behartigt de belangen van de inwoners