U bent hier

Gemeenteraad

Zittingen van de gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert ten minste tienmaal per jaar, éénmaal per maand (behalve in juli). De openbare zitting is doorgaans op dinsdagavond om 20 uur in GC ‘de Mena’ op de tweede verdieping.
Aansluitend vindt de Raad voor Maatschappelijk Welzijn plaats.

Audioverslagen  Agenda, verslagen, besluitenlijst

 • Maandag 28 januari 2019
 • Dinsdag 26 februari 2019
 • Dinsdag 26 maart 2019
 • Dinsdag 23 april 2019
 • Dinsdag 28 mei 2019
 • Dinsdag 25 juni 2019
 • Dinsdag 27 augustus 2019
 • Dinsdag 24 september 2019
 • Dinsdag 22 oktober 2019
 • Dinsdag 19 november 2019
 • Dinsdag 17 december 2019

Wijzigingen in de planning zijn altijd mogelijk maar worden tijdig aangepast en aangekondigd op de website en openbare plaatsen.

De gemeenteraad bestaat uit 25 raadsleden, de burgemeester en schepenen inbegrepen. De raadsleden zijn rechtstreeks verkozen door de kiezers in de gemeente. De gemeenteraad wordt om de zes jaar geheel vernieuwd.

De gemeenteraadsleden zetelen tegelijkertijd ook in de raad voor maatschappelijk welzijn. De voorzitter van de gemeenteraad is van rechtswege de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn. Dit wordt bepaald in het decreet Lokaal Bestuur.

Voorzitter van de gemeenteraad is Bart De Vos (N-VA).

Betrokkenheid bij het beleid: adviseer het beleid en word lid van een van de adviesraden of stel je vraag aan de gemeenteraad via het vragenhalfuurtje.

Samenstelling Gemeenteraad

Informatie en contact.

Taken

 • Stelt de schepenen van het college aan
 • Stelt reglementen en verordeningen op
 • Voert belastingen in
 • Keurt het budget en de rekening van de gemeente goed
 • Behartigt de belangen van de inwoners