Activiteit met muziek organiseren

De geluidswetgeving maakt een onderscheid tussen drie geluidsniveaus. Afhankelijk van het geluidsniveau heb je al dan niet een toelating of vergunning nodig voor je activiteit.

Organiseer je een echte fuif? Dan zijn er specifieke geluidsnormen vastgelegd in het fuifreglement van Rotselaar en moet je een fuifaanvraag doen.

Geen toelating nodig

 • Voor activiteiten met een gemiddeld geluidsniveau onder 85 dB(A)Laeq per 15 minuten
 • Privé-activiteiten in de woning of tuin die beperkt zijn tot de gezinssfeer
 • Activiteiten met enkel niet-elektronisch versterkte muziek, zoals fanfare, symfonisch orkest, ...
 • Evenementen in de feestzaal van Sportoase 'de Toren': deze zaal heeft een milieuvergunning als feestzaal en is dus in orde met de regelgeving. Een extra geluidsvergunning is niet nodig. Let wel: indien je een publieke fuif organiseert in Sportoase 'de Toren', moet je een fuifaanvraag doen!

Let op: je moet wel altijd de omgevingsnormen respecteren. Burenhinder en nachtlawaai zijn niet toegestaan.

Toelating nodig

Voor muziekactiviteiten met een gemiddeld geluidsniveau van meer dan 85 dB(A)Laeq per 15 minuten, zoals:

 • Optreden/dj-set in een café
 • Theatervoorstelling
 • Eetfestijn met luide muziek
 • Kermis
 • Schoolfeesten
 • Dorpsfeesten
 • Publieke festiviteiten
 • ...

Toelating aanvragen

Doe je aanvraag minstens 4 weken voorafgaand aan de muziekactiviteit.

Vergunning nodig

Indien er meer dan 12 keer per jaar op dezelfde locatie een muziekactiviteit wordt georganiseerd met een gemiddeld geluidsniveau dat hoger is dan 85 dB(A)LAeq per 15 minuten heb je een omgevingsvergunning nodig voor deze locatie. Neem in dat geval eerst contact op met de dienst Omgeving.

Ondersteuning nodig bij je activiteit?

De gemeentelijke preventiedienst biedt ondersteuning bij de organisatie van je activiteit.

Lees hier alvast de praktische tips om het geluidsniveau te beperken of bekijk de clausules die je kunt opnemen in je contract met de verantwoordelijke van het geluid.