Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de gemeente de oprichtingsaktes en statuten van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid waar ze deel van uitmaakt, op de gemeentelijke website ter beschikking moeten stellen. Je vindt die documenten terug op deze pagina.

Afgevaardigden

Lokale mandatarissen vertegenwoordigen Rotselaar in verschillende intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Die verenigingen hebben als doel om taken van gemeenschappelijk belang te realiseren, vooral op het vlak van afvalinzameling en -verwerking, nutsvoorzieningen, sociale huisvesting of streekontwikkeling.

Het aantal vergaderingen verschilt van orgaan tot orgaan, gemiddeld is dit tussen de vier tot tien keer per jaar. Algemeen geldt dat vertegenwoordigers in de raad van bestuur een vergoeding ontvangen en vertegenwoordigers op de algemene vergaderingen niet. Dat presentiegeld wordt bepaald door de vereniging zelf, maar de Vlaamse overheid legt een maximum op van 213,33 euro bruto per vergadering. De vergoeding is enkel verschuldigd bij aanwezigheid.

Afgevaardigden intergemeentelijke samenwerkingsverbanden - legislatuur 2019-2024

Cipal

Creat Services dv

De Lijn

De Watergroep

Drugs- en alcoholpreventie H2KR

EcoWerf

Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Vlaams-Brabant

Ethias Co

Fluvius

Gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het werk

Gemeentelijke Holding

Hofheide

IGCS

IGO

Interleuven

IT-punt

Iverlek

Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap

Poolstok

Regionaal Landschap Noord-Hageland

Riobra

Sociaal Verhuur Kantoor Spit

Sociaal Wonen arro Leuven

Toerisme Vlaams-Brabant

Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten

Vervoerregio Leuven

Watering van de Molenbeek

Winar

Zefier