U bent hier

Omgevingsvergunning

Vanaf 1 januari 2018 worden aanvragen tot stedenbouwkundige handelingen, verkavelingen of ingedeelde activiteiten behandeld volgens de procedure van de omgevingsvergunning.

De impact op het gebruik van de ruimte en de gevolgen voor het milieu worden in één aanvraagdossier onderzocht en vergund of geweigerd. Naargelang het onderwerp kan dit dossier wel louter milieukundige zaken of enkel stedenbouwkundige werken bevatten.

De aanvraag gebeurt digitaal via:

Omgevingsloket

Wanneer ben je vergunningsplichtig?

Stedenbouwkundig werken

 • Een constructie bouwen, plaatsen, verbouwen, afbreken of uitbreiden (bv. gebouwen, reclameborden, carport, tuinhuis ...)
 • Met bomen begroeide oppervlakten ontbossen
 • Hoogstammige bomen vellen
 • Het reliëf van de bodem merkbaar wijzigen
 • Een grond gebruiken, aanleggen of inrichten om:
  • gebruikte of afgedankte voertuigen, materialen, gereedschap of afval op te slaan
   voertuigen of aanhangwagens te parkeren
  • een of meerdere verplaatsbare constructies te plaatsen die voor bewoning gebruikt kunnen worden (uitzondering: kamperen op een vergund of van vergunning vrijgesteld openlucht recreatief terrein)
  • de hoofdfunctie van een gebouw of goed volledig of gedeeltelijk wijzigen
 • Een woning opsplitsen of in een gebouw het aantal woongelegenheden wijzigen
 • Recreatieve terreinen aanleggen of wijzigen (bv. golfterrein, voetbalterrein, tennisveld, zwembad ...)

Neem eerst contact op met de gemeente als je werken wil uitvoeren en zeker wil zijn:

 • of daar een vergunning voor nodig is
 • of een melding volstaat 
 • of dat de werken vrijgesteld zijn van vergunning.

Het is immers de gemeente die de definitieve beslissing neemt.

Milieutechnische zaken

Veel voorkomend bij het bouwen van een woning zijn:

 • Bronbemaling (voor de aanleg van kelder)
 • Verticale boring voor warmtepomp (afhankelijk van de locatie)

Raadpleeg de VLAREM wegwijzer om een idee te krijgen voor welke andere activiteiten je een vergunning nodig hebt.

Hoe aanvragen?

 • Je kunt je dossier voorbespreken met de dienst omgeving: maak hiervoor een afspraak.
 • Via het elektronisch omgevingsloket van de Vlaamse Overheid kan je architect het dossier indienen.
 • Voor aanvragen zonder architect kun je gebruik maken van de ‘snelinvoer’ van het omgevingsloket (onder voorwaarde dat er geen wijzigingen aan de constructie en/of het wijzigen aantal woongelegenheden en/of  wijzigen van de hoofdfunctie).

Kostprijs?

Om een idee te krijgen van de tarieven, kun je het belastingsreglement op omgevingsvergunningen consulteren.

Dossiers zonder architect kun je voorlopig nog op papier indienen. Hier wordt dan wel een extra administratieve kost van 75 euro aangerekend om het dossier te digitaliseren. Maak hiervoor een afspraak met de dienst omgeving.