U bent hier

Organisatie en bestuur

Organisatie

Contactgegevens diensten en directie, vacatures.

Bestuur

Gemeenteraad, raad voor maatschappelijk welzijn, college van burgemeester en schepenen, het bijzonder comité voor de sociale dienst.

Beleid en financiën

Beleidsplannen, budget, meerjarenplanning.

Deelnemen aan beleid

Openbaarheid van bestuur, adviesraden, vragenhalfuurtje, kindergemeenteraad.