U bent hier

Organisatie en bestuur

Organisatie

Contactgegevens diensten en directie, vacatures.

Bestuur

Gemeenteraad, raad voor maatschappelijk welzijn, college van burgemeester en schepenen, het bijzonder comité voor de sociale dienst, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Deelnemen aan beleid

Openbaarheid van bestuur, adviesraden, vragenhalfuurtje, kindergemeenteraad.

Openbare onderzoeken omgevingsvergunningsaanvragen

Raadpleeg het Geoloket, dien bezwaar in via het Omgevingsloket, informatie over projecten met meer dan zes wooneenheden.

Bekendmakingen

Reglementen, verordeningen, openbare onderzoeken, meergezinsprojecten.